Početna
 

Mapping corruption schemes involving E.U. funds

U Bukureštu je dana 26. i 27. travnja 2018.g. održana međunarodna konferencija pod nazivom „Mapping corruption schemes involving E.U. funds“  u sklopu Projekta „Corruption in EU financed projects“, u zajedničkoj organizaciji Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i rumunjskog Centra za pravne resurse. Cilj konferencije je stvaranje mreža i strukturnih platformi između zemalja članica i zemalja kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji radi omogućavanja razmjene informacija, iskustava i najboljih praksi među profesionalnim obveznicima i službenicima koji sudjeluju na poslovima vezanim uz zaštitu financijskih interesa Europske unije.  

Na konferenciji je održano više izlaganja sudionika iz OLAF-a te država članica Europske unije: Rumunjske, Bugarske, Hrvatske i Mađarske te zemalja kandidatkinja Srbije, Makedonije i Albanije, na temu sukoba interesa, korupcije, organiziranog kriminala korupcijskih shema i najčešćih obrazaca prijevara u korištenju EU fondova, s naglaskom na prijevarama u javnoj nabavi, kao i izlaganja predstavnika nevladinih organizacija o rezultatima istraživanja navedene problematike.

Predstavnik Povjerenstva Filip Štefan održao je prezentaciju na temu pravnog okvira utvrđivanja sukoba interesa u pogledu upravljanja EU fondovima i sličnim situacijama raspolaganja javnim sredstvima u okviru nadležnosti Povjerenstva.