Početna
 

Hrvatsko-francuski upravnopravni dani

 

 

Dana 15. i 16. rujna 2022. u Splitu su održani 16. Hrvatsko-francuski upravnopravni dani u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta Panthéon Assas – Paris II., Državnog savjeta Republike Francuske, Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske  i Centra za europsku dokumentaciju i istraživanja – “Robert Schumam”. Tema ovogodišnjeg simpozija bila je “Kvaliteta pravne norme s posebnim osvrtom na upravno pravo” u okviru koje je održan niz izlaganja istaknutih hrvatskih i francuskih pravnih stručnjaka u području upravnog prava s posebnim naglaskom na sljedeće podteme: instrumenti politike boljih propisa u Republici Hrvatskoj, kvaliteta pravne norme u kontekstu koncipiranja i pisanja te kontrola kvalitete pravne norme. Na simpoziju su sudjelovali i predstavnici Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.