Početna
 

Godišnje izvješće Europske komisije o stanju u području vladavine prava u Europskoj uniji - „2021 Rule of Law Report, The rule of law situation in the European Union - Country Chapter on the rule of law situation in Croatia“

Dana 20. srpnja 2021.g. objavljeno je godišnje izvješće Europske komisije o stanju u području vladavine prava u Europskoj uniji za 2021. godinu – Poglavlje o stanju vladavine prava u Republici Hrvatskoj, u kojem se, između ostalog, iznosi ocjena stanja u području sprječavanja sukoba interesa te uloge i položaja samog Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, kao nadležnog tijela. Ovogodišnje Izvješće nastavlja se na prošlogodišnje, prvo godišnje izvješće Europske komisije o stanju u području vladavine prava u Europskoj uniji, koje je objavljeno u rujnu 2020.g.

U ovogodišnjem izvješću se ističe kako je postignut ograničeni napredak na jačanju pravnog okvira za sprečavanje sukoba interesa. Navodi se kako je prvim izvješćem naglašena potreba osiguravanja odgovarajućih ovlasti Povjerenstva, koje bi mu omogućile izricanje odvraćajućih sankcija te ispunjavanja svoje uloge kao preventivnog antikorupcijskog tijela. Iako su nacrtom prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2021. - 2030. planirane neke mjere kojima bi se navedeno unaprijedilo, još uvijek nije donesen novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa.

Izvješće se nadalje osvrće na presude nadležnih sudova kojima je osporena ovlast Povjerenstva da u svojim odlukama utvrđuje povrede načela djelovanja obveznika propisana člankom 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa. U izvješću se tako ističe važnost posljedica ovakvih presuda u odnosu na ovlasti izricanja sankcija od strane Povjerenstva, a u kontekstu preporuka GRECO-a da se postojeće raspoložive sankcije za povrede Zakona o sprječavanju sukoba interesa preispitaju kako bi se osiguralo da sve povrede Zakona povlače za sobom odgovarajuće posljedice. U odnosu na navedene presude nadležnih sudova, predstavnici civilnog društva izrazili su svoju zabrinutost, dok je Povjerenstvo poduzelo pravne radnje kako bi se preispitala osnovanost i zakonitost ovakvih sudskih odluka.