Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 1551 - 1600 od 1896
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Hrvoje Šimić Zamjenik gradonačelnika Grad Našice 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Mario Šimić Zamjenik općinskog načelnika Općina Velika Pisanica 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Marko Šimić Zastupnik Hrvatski sabor 14.10.2016. 14.10.2016. Da
Vjekoslav Šimić Zamjenik općinskog načelnika Općina Tučepi 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Željko Šimić Općinski načelnik Općina Satnica Đakovačka 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Bojan Simonič Općinski načelnik Općina Lovran 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Tena Šimonović Einwalter Zamjenik pučkog pravobranitelja Pučki Pravobranitelj 15.07.2013. 15.07.2013. Da
Anja Šimpraga Zamjenik župana Šibensko-Kninska Županija 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Vedrana Šimundža-Nikolić Pomoćnik ministra Ministarstvo pravosuđa 25.02.2016. 25.02.2016. Da
Neš Sinožić Zamjenik općinskog načelnika Općina Brtonigla 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Josip Šipek Zamjenik općinskog načelnika Općina Strahoninec 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Ivan Šipić Gradonačelnik Grad Trilj 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Šandor Šipoš Zamjenik općinskog načelnika Općina Draž 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Marijan Širac Zamjenik gradonačelnika Grad Pakrac 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Stjepan Sirovec Zamjenik općinskog načelnika Općina Radoboj 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Štefica Sirutka Općinski načelnik Općina Đelekovec 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Mladen Sitek Zamjenik općinskog načelnika Općina Podravske Sesvete 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Antonio Škarpa Gradonačelnik Grad Stari Grad 23.06.2017. 23.06.2017. Da
Ivan Skelin Općinski načelnik Općina Prgomet 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Marin Škibola Zastupnik Hrvatski sabor 14.10.2016. 14.10.2016. Da
Nina Škibola Zamjenik općinskog načelnika Općina Privlaka 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Kristina Skoko Zamjenik općinskog načelnika Općina Nijemci 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Josip Škorić Predsjednik uprave Hrvatske ceste d.o.o.  02.10.2017. 02.10.2017. Da
Petar Škorić Zastupnik Hrvatski sabor 14.10.2016. 14.10.2016. Da
Ivica Škoro Član uprave Imota d.d. 08.05.2009. 08.05.2009. Da
Vice Skračić Pomoćnik ministra Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 07.09.2017. 07.09.2017. Da
Zvonko Škreblin Općinski načelnik Općina Desinić 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Miro Škrgatić Predsjednik uprave Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. 01.05.2018. 01.05.2018. Da
Nikola Škrgić Zamjenik općinskog načelnika Općina Vojnić 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Božidar Škrinjarić Općinski načelnik Općina Pokupsko 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Denis Skubic Član uprave Pleter Usluge  d.o.o.  05.07.2016. 05.07.2016. Da
Marijan Škvarić Gradonačelnik Grad Lepoglava 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Valentino Škvorc Općinski načelnik Općina Mala Subotica 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Vladimir Škvorc Zamjenik općinskog načelnika Općina Gornja Stubica 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Đurđica Slamek Općinski načelnik Općina Sveta Marija 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Domagoj Šlat Zamjenik gradonačelnika Grad Jastrebarsko 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Ivan Slavić Općinski načelnik Općina Sućuraj 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Lidija Slavić Općinski načelnik Općina Kijevo 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Srećko Šlogar Zamjenik općinskog načelnika Općina Desinić 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Anka Slonjšak Pravobranitelj Pravobranitelj Za Osobe S Invaliditetom 17.10.2016. 17.10.2016. Da
Admir Smajlović Zamjenik općinskog načelnika Općina Gradec 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Martina Šmar Zamjenik općinskog načelnika Općina Rakovec 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Ivan Šmit Općinski načelnik Općina Nova Kapela 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Boris Smojver Zamjenik općinskog načelnika Općina Karlobag 26.06.2017. 26.06.2017. Da
Darko Sobota Zamjenik župana Koprivničko-Križevačka Županija 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Ivana Soić Pomoćnik ministra Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 16.03.2017. 16.03.2017. Da
Deneš Šoja Zamjenik općinskog načelnika Općina Kneževi Vinogradi 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Blaž Šokčević Zamjenik općinskog načelnika Općina Velika Kopanica 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Gabrijel Šokičić Zamjenik gradonačelnika Grad Vinkovci 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Darja Sokolić Ravnatelj Hrvatska agencija za hranu 01.06.2018. 01.06.2018. Da

Stranice