Početna
 

Vraćanje podataka iz Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Obavještavaju se obveznici i zainteresirana javnost da su, sukladno Zakonu o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa (“Narodne novine“ br. 57/15), na javnu objavu vraćeni podatci iz imovinske kartice obveznika koji su uklonjeni temeljem rješenja Agencije za zaštitu osobnih podataka broj: Klasa: UP/I-041-02/15-01/30, Urbroj: 567-02/01-15-01 od 20. travnja 2015. godine.