Početna
 

Sustavni prikaz odredbi o sukobu interesa

 

Povjerenstvo je, sukladno Akcijskom planu za razdoblje od 2022.g. do 2024.g.,  08. studenog 2023.g. izradilo sustavni prikaz odredbi o sukobu interesa za pojedine kategorije osoba u važećim zakonima i drugim propisima u Republici Hrvatskoj.

Navedeni prikaz sadrži zakonske odredbe o sukobu interesa koje se ne odnose isključivo na obveznike Zakona o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine", broj 143/21) već i na pojedine obvnašatelje drugih javnih dužnosti u tijelima javne vlasti u kojima dužnosti obnašaju obveznici ZSSI-a kao i odredbe mjerodavnog zakona kojim je propisan sukob interesa državnih službenika.

Dokument/i: