Početna
 

Rješenje i mišljenje AZOP-a o javnoj objavi podataka

Zbog iznimnog interesa medija sa konferencije za medije održane u Povjerenstvu dana 4. svibnja 2015. godine u povodu privremenog uklanjanja izvješća o imovinskom stanju dužnosnika sa internetske stranice, objavljujemo rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka broj: Klasa: UP/I-041-02/15-01/30, Urbroj: 567-02/01-15-01 od 20. travnja 2015. godine i mišljenje o javnoj objavi podataka o imovini dužnosnika iste Agencije  broj: Klasa: 004-02/11-01/243, Urbroj: 567-04/04-11-02 od 14. studenog 2011. godine.