Početna
 

Priopćenje povodom provedenih lokalnih i regionalnih izbora 2013.g.

Poštovani dužnosnici i građani,

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je na današnjoj sjednici raspravljalo o većem broju predmeta povodom zahtjeva za donošenjem mišljenja postavljenih od strane novoizabranih dužnosnika na lokalnoj i regionalnoj razini. U ovim zahtjevima od Povjerenstva se uglavnom traži tumačenje odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13.), ali i Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine“ broj 144/12.) kojima su propisane nespojive dužnosti.
 
Općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici, moraju voditi računa o članku 89. Zakona o lokalnim izborima.
 
Ove dužnosnike, ali i širu javnost potrebno je upozoriti da ukoliko općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njihovi zamjenici ne podnesu ostavku na nespojivu dužnost koja je kao takva propisana u članku 89. Zakona o lokalnim izborima u roku od 8 dana od dana koji slijedi danu proglašenja konačnih rezultata izbora, mandat im prestaje po sili zakona Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu inte resa je stalno, neovisno i samostalno državno tijelo, nadležno za provođenje Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13.)
 
Jedna od osnovnih, a možda i najvažnija nadležnost Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, je pomoć dužnosnicima u pronalaženju odgovarajućih načina upravljanja sukobom interesa, koja se ostvaruje davanjem mišljenja, smjernica i uputa te edukacijom dužnosnika na koji način mogu osobnim primjerom dati doprinos izgradnji i podizanju standarda integriteta i transparentnosti i jačanju povjerenja građana u tijela javne vlasti. .....
 
(tekst Priopćenja u cijelosti nalazi se u PDF dokumentu ispod)