Početna
 

Priopćenje - Milanka Opačić

Povjerenstvo je na 51. sjednici održanoj dana 17. travnja 2014. godine, donijelo Odluku da se postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnice Milanke Opačić, ministrice u Ministarstvu socijalne politike i mladih, zbog navoda iznesenih u prijavi koju je Povjerenstvo zaprimilo dana 22. srpnja 2013. godine, neće pokrenuti. U Odluci se navodi da iz prikupljene dokumentacije, kao niti iz sadržaja podnesene prijave, ne proizlaze okolnosti koje bi ukazivale na moguću povredu odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/11.) te da su stoga navodi sadržani u podnesenoj prijavi, neosnovani i nevjerodostojni.

 

( tekst Priopćenja u cijelosti nalazi se u PDF dokumentu ispod )