Početna
 

Priopćenje - Ivo Josipović

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je na 43. sjednici dana 21. siječnja 2014.g., donijelo odluku o nepokretanju postupka protiv obveznika Ive Josipovića, Predsjednika Republike Hrvatske, radi utvrđivanja sukoba interesa. Povjerenstvo je predmet razmatralo po službenoj dužnosti povodom saznanja i navoda o mogućem sukobu interesa koji su Povjerenstvu bili dostupni iz medija. U svrhu provjere osnovanosti i vjerodostojnosti takvih navoda, kako bi se mogla donijeti odluka o pokretanju ili nepokretanju postupka sukoba interesa, Povjerenstvo je prije sjednice od nadležnih institucija zatražilo potrebna očitovanja i relevantnu dokumentaciju.
 
Povjerenstvo je razmatalo da li se obveznik Ivo Josipović, Predsjednik Republike Hrvatske naša o u sukobu interesa povodom izvršenog operativnog zahvata u KBC Zagreb, u kojem je sudjelovao i zdravstveni djelatnik koji nije zaposlenik KBC-a Zagreb, i koji je svoje zdravstvene usluge pružio bez naknade, odnosno da li je time obveznik Ivo Josipović prekršio neku od odredbi ZSSI-a, osobito da li je počinio neko od zabranjenih djelovanja obveznika. Povjerenstvo je raspravljalo i da li usluga operativnog zahvata koja je dana bez naknade predstavlja dar koji bi se u smislu odredbi ZSSI-a smatrao nedopuštenim darom.
 
( tekst Priopćenja u cijelosti nalazi se u PDF dokumentu ispod )
 
Dokument/i: