Početna
 

Priopćenje - Dijana Pleština

Povjerenstvo je na 69. sjednici održanoj 15. listopada 2014.g., donijelo odluku o pokretanju postupka protiv Dijane Pleštine, pogrešno smatrajući da je Dijana Pleština, povodom obnašanja dužnosti ravnateljice Ureda za razminiranje Vlade Republike Hrvatske, obveznica koja je obvezna postupati sukladno odredbama ZSSI-a. Nakon donošenja odluke o pokretanju postupka, Povjerenstvo je utvrdilo da Dijana Pleština, kao ravnatelj Ureda za razminiranje Vlade Republike Hrvatske nema status obveznika već status rukovodećeg državnog službenika, pa se stoga na nju ne primjenjuje odredba ZSSI-a zbog koje je postupak pokrenut.
Na rukovodeće državne službenike primjenjuju se samo one odredbe ZSSI-a kojima je propisana obveza podnošenja imovinskih kartica obveznika te one kojima su propisane ovlasti Povjerenstva u postupku provjere podnesenih imovinskih kartica no ne i ostale odredbe i instituti ZSSI-a.
Provjerom podataka iz podnesenih imovinskih kartica koje je Dijana Pleština podnijela Povjerenstvu povodom obnašanja dužnosti ravnateljice Ureda za razminiranje Vlade Republike Hrvatske, Povjerenstvo je steklo saznanja da uz plaću koju ostvaruje za obavljanje navedene dužnosti, Dijana Pleština obavlja i funkciju predsjednice Upravnog vijeća Hrvatskog centra za razminiranje, za što na godišnjoj razini ostvaruje neto iznos od 78.000,00 kn koji se na zahtjev Dijane Pleštine uplaćuje na poseban račun s kojeg se financiraju humanitarne akcije.
Slijedom navedenog, članstvo Dijane Pleština kao ravnateljice Ureda za razminiranje Vlade Republike Hrvatske u Upravnom vijeću Hrvatskog cenra za razminrianje, te primanje nakande za obavljanje funkcije predsjednice Upravnog vijeća ove ustanove, nije suprotno zakonu. Iako na primanje ove naknade ima pravo, iz provedenog postupka redovite provjere podataka iz podnesenih imovinskih kartica proizlazi da Dijana Pleština naknade koje ostvaruje za rad u Hrvatskom centru za razminrianje, donira u dobrotvorne svrhe, primjerice tijekom 2012.g, sredstva su donirana zakladi HRVATSKA BEZ MINA – ZAKLADA ZA HUMANITARNO RAZMINIRANJE HRVATSKE.