Početna
 

Priopćenje - Branko Šegon, pomoćnik ministra financija

Povjerenstvo je na 38. sjednici održanoj 23. siječnja 2014.g., pokrenulo postupak protiv dužnosnika Branka Šegona, pomoćnika ministra financija radi utvrđivanja da li se dužnosnik Branko Šegon, u obnašanju dužnosti pomoćnika ministra financija, našao u situaciji sukoba interesa u smislu članka 2. ZSSI-a.
 
( tekst Priopćenja u cijelosti nalazi se u dokumentu ispod )