Početna
 

Priopćenje - Ante Kotromanović

 

Poštovani

Povodom učestalih upita novinara i interesa javnosti, da li je dužnosnik Ante Kotromanović, ministar obrane Republike Hrvatske u sukobu interesa zbog izražavanja podrške gorivu koje distribuira tvrtka Crodux, koja je u vlasništvu umirovljenog generala Ivana Čermaka dajemo slijedeće priopćenje:

„Zakonom o sprječavanju sukoba interesa propisano je kao jedno od načela djelovanja, da dužnosnici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana.

Odluku o tome da li je u nekom konkretnom slučaju, pa tako i u ovom, došlo do povrede navedenog načela, Povjerenstvo može donijeti samo u Zakonom propisanom postupku, i to na javnoj sjednici, većinom glasova svih svojih članova.

Povjerenstvo kao kolektivno tijelo, a niti bilo koji njegov pojedinačni član ne može svoj stav o postupcima dužnosnika donijeti izvan okvira prethodno provedenog postupka. Na taj način osigurava se pravilna i učinkovita primjena prava, te se ostvaruje zaštita objektivnosti i neovisnosti u radu Povjerenstva.

Ukoliko će saznanja objavljena u medijima o ovom slučaju upućivati na potrebu pokretanja postupka iz nadležnosti Povjerenstva, javnost će o tome biti pravovremeno obaviještena.“

 

S poštovanjem,

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa