Početna
 

Priopćenje

Povodom brojnih medijskih upita koji se odnose na javnu objavu prijedloga izmjena Zakona o sprječavanju sukoba interesa koje je Povjerenstvo uputilo Ministarstvu uprave, odnosno članovima Radne grupe za izradu Nacrta prijedloga zakona o sprječavanju sukoba interesa, Povjerenstvo pojašnjava da je, sukladno zaključku Radne grupe od 22. svibnja 2018.g., izradilo i dostavilo članovima iste svoj prijedlog izmjena Zakona kao radni materijal i podlogu za daljnji rad u okviru Radne skupine. Navedeni radni materijal nije bio izrađen sa svrhom javne objave na internetskim stranicama Povjerenstva. Povjerenstvo međutim ističe da će, ukoliko zaprimi zahtjev za dostavom predmetne radne verzije prijedloga Zakona, istu i dostaviti svakom zainteresiranom podnositelju zahtjeva.

Povjerenstvo također napominje da je već ranije, odnosno u siječnju tekuće godine, uputilo Ministarstvu uprave svoje Prijedloge – teze u kojima su izneseni i argumentirani prijedlozi Povjerenstva za izmjene postojećeg, odnosno izradu novog Zakona koji su bili dostupni brojnim medijima te koji su inkorporirani u radnu verziju prijedloga Zakona dostavljenu Radnoj grupi.

Nadalje, Povjerenstvo će se aktivno uključiti u e-savjetovanje otvoreno na internetskoj stranici Ministarstva uprave te iznijeti svoje komentare na objavljeni nacrt prijedloga Zakona o sprječavanju sukoba interesa koji će i na taj način biti javno dostupni.

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa