Početna
 

Priopćenje

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdilo je postojanje Facebook stranice https://www.facebook.com/sukobinteresa.hr/?fref=nf iz sadržaja koje se može zaključiti da se radi o službenoj Facebook stranici Povjerenstva.

Povjerenstvo nije osnivač navedene Facebook stranice i u potpunosti se ograđuje od sadržaja koji je na njoj objavljen.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa