Početna
 

Priopćenje

Povodom više upita novinara i priopćenja GONG-a „Karamarkove prijateljske veze ugrožavaju nacionalni interes“ Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa daje slijedeće očitovanje:

Povjerenstvo može pokrenuti postupak kada ima određena saznanja da je obveznik prekršio odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa ili da nije postupao sukladno načelima Zakona.  

Povjerenstvo načelno tumači da obveznici prilikom obnašanja svoje javne dužnosti moraju strogo voditi računa da privatne okolnosti iz života obveznika ne ugrožavaju javni interes kojeg su dužni štititi.

Pri time su obveznici osobno odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih dužnosti na koje su imenovani odnosno izabrani prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali te građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem obveznika kao javnih osoba, a koje su vezi s obnašanjem njihove dužnosti.

 obveznik se može naći u situaciji potencijalnog sukoba interesa ukoliko u izvršavanju ovlasti koje proizlaze iz njegove javne dužnosti, može utjecati na ostvarivanje privatnih interesa osoba s kojima je privatno povezan. Takvom situacijom obveznik je dužan pravilno upravljati na način da zaštiti javni interes kao i povjerenje građana u tijela javne vlasti.

U odnosu na konkretan slučaj, Povjerenstvo zaključuje da javne izjave u kojima je obveznik Tomislav Karamako naveo da je u prijateljskim odnosima s Josipom Petrovićem te da u obavljanju dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske strogo odvaja svoje obveze od privatnih okolnosti, predstavljaju jedan od načina upravljanja situacijom potencijalnog sukoba interesa. Povjerenstvo pri tome ukazuje da se iz podataka koji su za sada dostupni ne može utvrditi da obveznik Tomislav Karamarko koristi obnašanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske radi ostvarivanja privatnih interesa g. Josipa Petrovića pa tako niti interesa MOL-a, neovisno o tome da li za njih g. Josip Petrović lobira ili ih zastupa.

Načela obnašanja javnih dužnosti obvezuju i obveznika Tomislava Karamarka da u obavljanju dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske poduzme sve potrebne i primjerene radnje kojima štiti vlastiti integritet i vjerodostojnost te legitimitet odluka tijela javne vlasti u čijem radu sudjeluje kao i povjerenje građana.

                                                           Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa