Početna
 

Priopćenje

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je izradilo i dana 24. ožujka 2016. g. na svojoj internetskoj stranici objavilo „Registar poslovnih subjekata koji podliježu ograničenjima“.

Registar sadrži popis trgovačkih društva i ostalih pravnih osoba u kojima dužnosnici, odnosno članovi obitelji dužnosnika, imaju 0,5% i više dionica, odnosno udjela u vlasništvu (temeljnom kapitalu) i za koje su Zakonom o sprječavanju sukoba interesa propisane zabrane ili ograničavanja stupanja u poslovne odnose sa tijelima javne vlasti u kojima dužnosnici obnašaju javnu dužnost.