Početna
 

Priopćenje

PRIOPĆENJE

 

Poštovani dužnosnici,

 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u postupku je implementacije projekta informatizacije ukupnih poslovnih procesa u sklopu kojega će, između ostaloga,  realizirati i projekt E-imovinske kartice koji će omogućiti popunjavanje izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u elektronskom obliku.

 Popunjavanje izvješća o imovinskom stanju obavljat će se na novom obrascu izvješća o imovinskom stanju. Novi obrazac bit će dostupan na novoj internetskoj stranici Povjerenstva www.sukobinteresa.hr  Nova internetska stranica Povjerenstva bit će stavljena u funkciju 15. siječnja 2015. godine.

 Mogućnost podnošenja izvješća o imovinskom stanju imat će samo korisnici koji se nalaze u registru dužnosnika i kojima će biti otvoren korisnički račun. Korisnički račun uveden je u cilju osiguravanja od moguće zlouporabe identiteta dužnosnika.

 Korištenjem korisničkog računa bit će moguće: predati izvješće o imovinskom stanju u elektronskom obliku, pregledati i ispisati predana izvješća o imovinskom stanju, koristiti sadržaj predanih izvješća o imovinskom stanju za ispunjavanje i predavanje novih izvješća te predati zahtjev za davanjem mišljenja,

 Zbog tehničkih razloga u implementaciji projekta E-imovinske kartice, od 1. siječnja 2015. godine sa postojeće internetske stranice Povjerenstva bit će uklonjena aplikacija za preuzimanje obrasca za podnošenje izvješća o imovinskom stanju, a dužnosnici u  vremenu od 1. do 14. siječnja 2015. godine neće biti u mogućnosti preuzeti obrazac i podnijeti izvješće o imovinskom stanju.

 Sukladno tome ukazujemo dužnosnicima, osobito onima koji su u obvezi do isteka tekuće godine podnijeti izvješće o imovinskom stanju zbog promjene imovinskog stanja prema članku 8. stavak 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13. – pročišćeni tekst Zakona), da izvješća o imovinskom stanju na starom obrascu mogu podnijeti najkasnije do 31.12.2014. godine, a da će podnošenje izvješća nakon 15. siječnja 2015.g. godine biti moguće isključivo korištenjem novog obrasca u elektronskom obliku.

 Zahvaljujemo na razumijevanju!

 

                                                                                                      POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA