Početna
 

Odluka o izboru predsjednice i članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

 

Na sjednici 17. veljače 2023.g. Hrvatski sabor, na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 33. stavka 1.  Zakona o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine", broj 143/21), donio je Odluku o izboru predsjednice i članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Za predsjednicu Povjerenstva izabrana je Aleksandra Jozić-Ileković koja stupa na dužnost s danom 09. ožujka 2023.g., dok su za članove Povjerenstva izabrani Igor Lukač, Nike Nodilo Lakoš, Ines Pavlačić i Ana Poljak. Odlukom Sabora utvrđeno je kako izabrani članovi Povjerenstva stupaju na dužnost s danom 23. veljače 2023.g.  

Dokument/i: