Početna
 

Obveze dužnosnika u vezi otvaranja korisničkog računa

PRIOPĆENJE

Tijekom proteklog vikenda veći broj dužnosnika na adrese elektroničke pošte zaprimio je obavijest o otvaranju korisničkog računa koji omogućuje podnošenja izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u elektronskom obliku, pregled i ispis predanih izvješća o imovinskom stanju, korištenje sadržaja predanih izvješća o imovinskom stanju za popunjavanje i predavanje novih izvješća te predavanje zahtjeva za davanjem mišljenja.

Dužnosnici su u obvezi u roku od 24 sata od primitka obavijesti izvršiti prijavu u svoj korisnički račun, sukladno uputi iz zaprimljene obavijesti. Ukoliko ovu obvezu ne izvrše u navedenom roku, upućujemo odužnosnike da putem info-maila Povjerenstva info@sukobinteresa.hr zatraže resetiranje zaprimljene obavijesti što će im omogućiti ponovnu prijavu u svoj korisnički račun.

Obzirom na veći broj upita dužnosnika o eventualnoj obvezi predavanja izvješća o imovinskom stanju zbog prelaska na novi sustav predaje Izvješća, ukazujemo na činjenicu da novi sustav predavanja Izvješća sam po sebi ne stvara obvezu dužnosnika na podnošenje novog izvješća o imovinskom stanju.

Obveza i rokovi za podnošenja ovog Izvješća propisani su članicima 8. i 20.  Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 48/13-pročišćeni tekst Zakona), a detaljno su razrađeni u Uputi za popunjavanje obrasca izvješća o imovinskom stanju dužnosnika koja je objavljena na internetskoj stranici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa www.sukobinteresa.hr.

Dužnosnici koji do sada nisu zaprimili obavijest o otvaranju korisničkog računa, istu će zaprimiti u narednom periodu.

 

                                                                                                                                                Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa