Početna
 

Obavijest o objavi imovinskih kartica

Priopćenje

Obavještavaju se obveznici, čiji su opravdani interesi također povrijeđeni uklanjanjem javne dostupnosti podataka iz podnesenih imovinskih kartica, kao i šira javnost, da će se uskoro vratiti na javnu objavu dio podataka iz imovinskih kartica, i to iz onih grupa podataka (rubrika) u kojima nije potrebno vršiti izmjene sukladno zabrani i nalogu Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Uvažavajući brojna javno postavljena pitanja o razlozima zbog kojih je Povjerenstvo povodom rješenja Agencije za zaštitu osobnih podatka, privremeno uklonilnjena imovinska kartica obveznika s javne objave u cijelosti, ukazujemo na činjenice i okolnosti zbog kojih nije bilo moguće da se u dodijeljenom roku od 8 dana, sadržanom u rješenju Agencije za zaštitu osobnih podataka, istom udovolji na neki drugi način  

Ističemo da za podatke koji su sadržani u elektroničkom obrascu imovinske kartice, ne postoje veće zapreke da se u kratkom roku korištenjem informatičkih algoritama uklone s javne objave oni podatci čija je javna objava Agenciji za zaštitu osobnih podataka sporna. No u tom obliku, obzirom da je elektronički obrazac imovinskih kartica na snazi tek od 15. siječnja 2015.g., Povjerenstvu je podneseno svega 378 imovinskih kartica.

Prilikom prijenosa podataka od strane prethodnog pružatelja informatičkih usluga (trgovačko društvo APIS IT d.o.o.) na novu internetsku stranicu Povjerenstva, Povjerenstvo je preuzelo elektroničke podatke iz sveukupno 5867 imovinskih kartica koje su nakon 15. siječnja 2015.g,  na internetskim stranicama Povjerenstva bile dostupne u PDF formatu. Riječ je o imovinskim karticama koje su se podnosile u pisanom obliku te se prijenos, odnosno prijepis podataka u prethodni informatički sustav vršio ručno.

Prije prijepisa podataka iz pisanih obrazaca imovinskih kartica u elektroničku bazu podataka, nije se vršila prethodna provjera da li je obrazac pravilno ispunjen, slijedom čega ista vrsta podataka nije na ujednačen način bila upisivana u svim imovinskim karticama.

Primjerice, u bazi podataka na temelju prethodno važećeg obrasca, samo u odnosu na podatke o obvezama, u koje između ostalog spadaju i krediti, postoji 46 različitih mogućnosti unosa podataka kojima se definira o kakvoj vrsti obveze se radi. Zbog navedenog neujednačenog načina unosa podataka iz prethodno važećeg obrasca, ne može se informatičkom operacijom utvrditi da li se radi o podatku na kojeg se odnosi zabrana i nalog Agencije za zaštitu osobnih podataka, već je potrebno izvršiti provjeru i utvrditi relevantno činjenično stanje na temelju uvida u imovinske kartice u pisanom obliku.

Nadalje, potrebno je razdvojiti obveze odnosno kredite koji su podignuti prije stupanja na dužnost od onih koji su podignuti tijekom trajanja mandata, obzirom da se na one kredite koji su podignuti za vrijeme trajanja mandata ne odnosi zabrana objave podataka o vjerovniku (banci u kojoj je kredit podignut) i roku otplate.

Kako su i u novom, a tako i u prethodno važećem obrascu imovinske kartice obveznici bili dužni navesti podatak o godini zaduženja, bez navođenja točnog datuma podizanja kredita, Povjerenstvo za one kredite koji su podignuti u godini stupanja na dužnost, ne raspolaže sa podatcima na temelju kojih bi se moglo utvrditi radi li se o kreditu koji je podignut prije ili nakon stupanja na dužnost, te slijedom navedenog, da li je riječ o kreditu u odnosu na kojeg je potrebno određene podatke ukloniti s javne objave. Za potrebe prikupljanja ovih podataka, Povjerenstvo će se obratiti pojedinačno svakom obvezniku, kod kojeg postoji opisana situacija, sa zahtjevom za dostavom dodatnih podataka, dokumentacije i očitovanja.

Sukladno navedenom, do pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja, kako obveznici ne bi bili dovedeni u neravnopravan položaj, podatci iz rubrike o obvezama, u kojoj se nalaze i dio podataka o kreditima koji su podignuti tijekom trajanja mandata, i čija javna objava nije sporna, do daljnjeg neće biti javno dostupni.

O svakom daljnjem napretku u rješavanju zapreka za ponovnim vraćanjem daljnjih  podataka iz imovinskoj kartici obveznika, Povjerenstvo će pravovremeno obavještavati obveznike i javnost.