Početna
 

Obavijest o načinu ulaska u službene prostorije Povjerenstva sukladno Odluci stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. studenoga 2021.g.

Dana 16. studenoga 2021.g. stupila je na snagu Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja obveznika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika  namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova od 12. studenoga 2021.g.

Testiranje nije obvezno za osobe koje ispunjavaju uvjet cijepljenja ili preboljenja bolesti COVID-19, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19.

Obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju, odnosno testiranju odnosi se i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije u kojima rade osobe iz točke I. navedene Odluke, sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorima ili su angažirani za određene poslove u njihovim prostorima ili druge osobe koje dolaze u njihove prostore po bilo kojoj osnovi.

 

Sukladno navedenoj Odluci, SVE OSOBE prilikom ulaska u prostorije Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa moraju dokazati da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19, predočenjem:

- EU DIGITALNE COVID POTVRDE ILI

- DRUGOG ODGOVARAJUĆEG DOKAZA O CIJEPLJENJU, PREBOLJENJU ODNOSNO TESTIRANJU.

Osobe koje odbiju predočiti navedene dokaze  ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama Povjerenstva.

 

Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske objavljena je u „Narodnim novinama“ broj 121/21. te je dostupna putem sljedeće poveznice:

 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_121_2087.html