Početna
 

GRECO usvojio drugo Izvješće o sukladnosti za Republiku Hrvatsku

GRECO (Group of States against Corruption) je na 81. plenarnoj sjednici, održanoj 3. do 7. prosinca 2018.g. u Strasbourgu, usvojio drugo Izvješće o sukladnosti s mjerama koje su hrvatske vlasti poduzele u svrhu provedbe preporuka navedenih u Izvješću četvrtog evaluacijskog kruga za Hrvatsku koje obuhvaća „Sprječavanje korupcije kod saborskih zastupnika, sudaca i državnih odvjetnika“.

U predmetnom Izvješću GRECO pozdravlja proaktivniji pristup Povjerenstva u podržavanju i savjetovanju zastupnika u Hrvatskom saboru o ispunjenju obveza koje imaju na temelju Zakona o sprječavanju sukoba interesa, prema preporuci ii.

GRECO također navodi da je upoznat s inicijativom Vlade Republike Hrvatske da izradi nacrt izmjena Zakona o sprječavanju sukoba interesa, kao i sa zabrinutošću koju je nakon toga izrazilo Povjerenstvo, osobito o mogućim nedostacima trenutnog prijedloga Zakona te ukazuje hrvatskim vlastima da bi trebale izvještavati GRECO o opsegu i širini pokrenutih reformi.

Cijeli tekst drugog Izvješća o sukladnosti možete pročitati na poveznici https://rm.coe.int/cetvrti-evaluacijski-krug-sprjecavanje-korupcije-kod-saborskih-zastupn/1680920116.