Početna
 

Rezultati pisanog dijela testiranja i Poziv na razgovor (intervju)

Rezultati pisanog dijela testiranja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u Odjel za pripremu postupaka, izradu akata i suradnju - savjetnik/ica u Uredu Povjerenstva – dva izvršitelja/ice, i Odjel za provjeru izvješća o imovinskom stanju i vođenje registara - savjetnik/ica u Uredu Povjerenstva (NN 28/2022) – tri izvršitelja/ice, su:

 

br. šifre                                       broj bodova

 

015                                                         10

012                                                         10

043                                                        9,5

048                                                         9,5

078                                                        9

098                                                        9

091                                                        9

046                                                        8,5

079                                                        8,5

016                                                        8,5

034                                                        8,5

071                                                        8,5

023                                                        8,5

083                                                        8,5

084                                                        8

024                                                        8

086                                                        8

036                                                        8

085                                                        8

093                                                        8

073                                                        7,5

087                                                        7,5

018                                                        7,5

090                                                        7,5

064                                                        7,5

021                                                         7,5

022                                                        7

070                                                        7

102                                                        7

033                                                        7

061                                                        7

013                                                        7

075                                                        7

044                                                        6,5

030                                                        6,5

068                                                        6,5

067                                                        6,5

054                                                        6,5

028                                                        6

049                                                         6

045                                                        4,5

062                                                        4,5

031                                                         4

099                                                        1,5

 

 

Sukladno članku 14. stavku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi  javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi na razgovor (intervju) Komisija za provedbu natječaja poziva kandidate koji su ostvarili najviše bodova na pisanom testiranju i to 12 kandidata za radno mjesto savjetnik/ica u Uredu Povjerenstva u Odjelu za pripremu postupaka, izradu akata i suradnju, te 13 kandidata za radno mjesto savjetnik/ica u Uredu Povjerenstva u Odjelu za provjeru izvješća o imovinskom stanju i vođenje registara, uključujući sve kandidate koji po ostvarenim bodovima dijele 12., odnosno 13. mjesto. S kandidatima koji su se prijavili na natječaj za oba radna mjesta provest će se jedan razgovor (intervju).

 

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje:

 

 

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 

Razgovor s komisijom (intervju) održati će se u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3 Zagreb (dvorišna zgrada), dana 13. travnja 2022.g. (srijeda) prema slijedećem rasporedu

 

- u 9.00 sati kandidat/kinja pod šifrom:         046

 

- u 9.20 sati kandidat/kinja pod šifrom:         078

 

- u 9.40 sati kandidat/kinja pod šifrom:         079

 

- u 10.00 sati kandidat/kinja pod šifrom:       043

 

- u 10.20 sati kandidat/kinja pod šifrom:       015

 

- u 10.40 sati kandidat/kinja pod šifrom:       098

 

- u 11.00 sati kandidat/kinja pod šifrom:       091

 

- u 11.20 sati kandidat/kinja pod šifrom:       016

 

- u 11.40 sati kandidat/kinja pod šifrom:       048

 

- u 13.00 sati kandidat/kinja pod šifrom:       012

 

- u 13.20 sati kandidat/kinja pod šifrom:       034

 

- u 13.40 sati kandidat/kinja pod šifrom:       071

 

- u 14.00 sati kandidat/kinja pod šifrom:       023

 

- u 14.20 sati kandidat/kinja pod šifrom:       083      

 

 

 

Svi pozvani kandidati dužni su sa sobom imati važeću identifikacijsku ispravu.

 

Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru, povukao prijavu na javni natječaj.

 

Kandidati su dužni pridržavati se svih propisanih epidemioloških mjera radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19.

 

Razgovor (intervju) provodi Komisija za provedbu javnog natječaja, a kroz razgovor Komisija utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinje za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

 

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima. Nakon provedenog razgovora (intervjua) Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu te sastavlja Izvješće o provedenom postupku koje s rang-listom kandidata/kinja dostavlja predstojnici Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

 

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

 

Predstojnica Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje. Rješenje će se dostaviti javnom objavom na web-stranici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.