Početna
 

Poziv na razgovor (intervju) za prijam u državnu službu u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 

Pozivaju se kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj, objavljen u „Narodnim novinama", broj 114. od 26. studenoga 2019. godine, za prijam u državnu službu u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za radno mjesto Savjetnik u Uredu Povjerenstva – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, na razgovor (intervju) koji će se održati

 

dana 20. prosinca 2019. godine (petak) u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I, Zagreb prema dolje navedenom rasporedu:

 

         u 9.00 sati:

ŠIFRA         BROJ BODOVA

  511                     9

  528                   8,5

  504                   8,5

  538                    8

 

        u 10.00 sati:

ŠIFRA         BROJ BODOVA

   542                   8

   532                   8

   501                 7,5

   521                 7,5

 

         u 11.00 sati:

ŠIFRA         BROJ BODOVA

   512                7,5

   506                 7

   519                 7

   507                 7

   529                 7

 

Na razgovor su pozvani kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na pisanom testiranju.

 Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom važeću identifikacijsku ispravu. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ukoliko kandidat/kinja ne pristupi razgovoru više se ne smatra kandidatom.

Razgovor (intervju) provodi Komisija za provedbu javnog natječaja, a kroz razgovor Komisija utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu te sastavlja Izvješće o provedenom postupku koje s rang-listom kandidata/kinja dostavlja predstojniku Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Predstojnik Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje, koje se dostavlja svim kandidatima/kinjama.

Kandidat/kinja ima pravo žalbe na rješenje o prijmu izabranog kandidata/kinje. Žalba se podnosi Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana primitka rješenja.

 

                                                                                                                                            KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA