Početna
 

Poziv na pisani dio testiranja

Komisija za provedbu Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u Odjel za pripremu postupaka, izradu akata i suradnju - savjetnik/ica u Uredu Povjerenstva – 1 izvršitelj/ica, i Odjel za provjeru izvješća o imovinskom stanju i vođenje registara - savjetnik/ica u Uredu Povjerenstva – 1 izvršitelj/ica (javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 138/2023 od 17. studenog 2023.g.)

 

POZIV NA PISANI DIO TESTIRANJA

 

kandidatima koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete iz javnog natječaja

 

Testiranje će se održati

 

            dana 9. veljače 2024. (petak) s početkom u 10,00 sati

 

  u dvorani Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb

 

Svi kandidati dužni su sa sobom imati važeću identifikacijsku ispravu.

Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

 PRAVILA  TESTIRANJA:

 Testiranje će se provesti na sljedeći način:

 -          Pisana provjera znanja – provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjera znanja bitnih za obavljanje poslova savjetnika/savjetnice u Uredu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

 Pravni izvori za pripremu provjere znanja: Pravni izvori za pripremu provjere znanja:

- Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 56/90., 135/97., 08/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 05/14.)

- Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21.)

- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09. i 110/21.)

 Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavanju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje ili su podnijele nepravovremenu i neurednu prijavu.

 Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

Za vrijeme testiranja kandidatu nije dopušteno koristiti se propisima, literaturom, bilješkama, mobilnim telefonom, razgovarati s drugim kandidatima i ometati na bilo koji način tijek testiranja. Kandidat koji postupa suprotno navedenim zabranama bit će udaljen s testiranja i smatrat će se da je odustao od testiranja.

Za pisanu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pisana provjera znanja sastoji se od provjere poznavanja Ustava Republike Hrvatske, Zakona o sprječavanju sukoba interesa i Zakona o općem upravnom postupku.

Pisana provjera znanja ukupno traje 45 minuta te se kandidatima dodjeljuje od nula do deset (0-10) bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za pisani dio provjere znanja dobili najmanje pet (5) bodova.

Na razgovor (intervju) će se pozvati Kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja te ostvarili najviše bodova na pisanom testiranju i to 10 kandidata za radno mjesto savjetnik/ica u Uredu Povjerenstva u Odjelu za pripremu postupaka, izradu akata i suradnju, te 10 kandidata za radno mjesto savjetnik/ica u Uredu Povjerenstva u Odjelu za provjeru izvješća o imovinskom stanju i vođenje registara.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na web-stranici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Komisija za provedbu javnog natječaja