Početna
 

Obavijest u vezi Poziva na razgovor (intervju) za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

U Povjerenstvu je dana 29. siječnja 2021.g. zaprimljena još jedna prijava na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, broj 711-I-70-KD-22-20/21-05-6. Komisija za provedu Oglasa utvrdila je da je zaprimljena prijava pravovremena i uredna te da kandidat ispunjava propisane formalne uvjete iz oglasa. Kandidatu je za potrebe postupka provedbe Oglasa dodijeljena šifra: 422, o čemu je obaviješten elektroničkom poštom na e-mail adresu koju je naveo u prijavi.

Slijedom navedenog, kandidat pod šifrom 422 poziva se na razgovor (intervju) koji će se održati 4. veljače 2021.g. (četvrtak) u 10,00 sati, u prostorijama Povjerenstva u Zagrebu, Ulica kneza Mislava 11/3 (dvorišna zgrada).

Na kandidata se na jednak način primjenjuje navedeno u Pozivu na razgovor (intervju) od 28. siječnja 2021.g.

Komisija za provedbu oglasa