Početna
 

Poziv za 7. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 15. ožujka 2013.

Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11 i 12/12),

sazivam 7. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u srijedu, 20. ožujka 2013. u 9,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-6/12, na zahtjev Vladimira Bileka,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-17/12, na zahtjev Vladimira Bileka,
  3. Davanje očitovanja u predmetu M-96/11, na zahtjev Gorana Đekića,
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-44/12, na zahtjev Martina Baričevića,
  5. Davanje mišljenja u predmetu M-95/11, na zahtjev Ante Kulušića,
  6. Davanje mišljenja u predmetu M-40/13, na zahtjev Darka Moduna,
  7. Davanje očitovanja u predmetu M-72/11, na zahtjev Slobodana Jurjevića,
  8. Davanje mišljenja u predmetu M-75/11, na zahtjev Nike Šalje,
  9. Davanje mišljenja u predmetu M-43/13, na zahtjev Agencije za upravljanje državnom imovinom.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.

Dokument/i: