Početna
 

Poziv za 62. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 06, kolovoza 2014.

Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine", broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13.), sazivam 62. telefonsku sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u četvrtak, 07. kolovoza 2014., u 12,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem s1jedeći

DNEVNI RED

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-99/14 na zahtjev obveznika VINKA KASANE, gradonačelnika Grada Lipika.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.

Dokument/i: