Početna
 

Poziv za 61. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 23. srpnja 2014.

Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine", broj 26/11 i 12/12), sazivam 61. telefonsku sjednicuPovjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u srijedu, 23. srpnja 2014., u 15,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Donošenje odluke temeljem članka 18. stavka 5. ZSSI-a u predmetu M-33/14, obveznik Ervin Radetić, općinski načelnik Općine Jelenje.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.

Dokument/i: