Početna
 

Poziv za 58. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 02.07.2014.g.

Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine", broj 26/11 i 12/12), sazivam 58. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u četvrtak, 3. srpnja 2014. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/l.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-319/13 na zahtjev IVANA KLARINA, općinskog načelnika Općine Tisno,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-78/14 na zahtjev MARIJANA CESARIKA, zamjenika ministra zdravlja,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-84/14 na zahtjev ŠANDORA ŠIPOŠA, zamjenika općinskog načelnika Općine Draž,
  4. Davanje miš1jenja u predmetu M-85/I4 na zahtjev SANJE UDOVIĆ, općinske načelnice Općine Viškovo,
  5. Davanje očitovanja u predmetu Mo-86/14 na zahtjev IVANA MAJDAKA, potpredsjednika Republičkog sindikata radnika Hrvatske,
  6. Davanje mišljenja u predmetu M-89/14 na zahtjev IVANA TOMLJENOVIĆA, općinskog načelnika Općine Karlobag.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.

Dokument/i: