Početna
 

Poziv za 56. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 05.06.2014.g.

Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine", broj 26/11 i 12/12), sazivam 56. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u utorak, 10. lipnja 2014. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. u 10.00 sati — Donošenje odluke u predmetu SI-51/14, obveznik SAŠA ZELENIKA, zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta,
 2. u 10.30 sati — Donošenje odluke u predmetu SI-15/14, obveznik MILAN BANDIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba,
 3. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-79/13, obveznik DRAŽEN BARIŠIĆ, gradonačelnik Grada Velike Gorice,
 4. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-52/14, obveznik IVO BALDASAR, gradonačelnik Grada Splita,
 5. u 11.00 sati — Donošenje odluke u predmetu SI-16/14, obveznik JURE ŠUNDOV, zamjenik gradonačelnika Grada Splita u mandatu 2009-2013.,
 6. u 11.15 sati Donošenje odluke u predmetu SI-17/14, obveznica ANĐELKA VISKOVIĆ, zamjenica gradonačelnika Grada Splita u mandatu 2009-2013.,
 7. u 11.30 sati Donošenje ođluke u predmetu SI-280/13, obveznik GORAN PAUK, župan Šibensko-kninske županije,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-46/14, obveznik NEDILJKO DUJIĆ, gradonačelnik Grada Skradina,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-343/13, obveznik IVAN ŽUŽUL, zamjenik općinskog načelnika Općlne Podbablje,
 10. u 12.00 sati — Donošenje odluke u predmetu SI-189/13, obvezniča DANIJELA LOVOKOVIĆ, zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka u mandatu 2009.- 2013.,
 11. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-308/13, JOŠKO OŠTRIĆ, vijećnik u Gradskom vijeću Grada Kaštela,
 12. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-50/14, obveznik DAVOR LONČAR, općinski načelnik Općine
 13. Davanje mišljenja u predmetu M-76/14 na zahtjev MLADENA HERCIGONJE, zamjenika opčinskog načelnika Općine Tuhelj,
 14. Davanje mišljenja u predmetu M-78/14 na zahtjev MARIJANA CESARIKA, zamjenika ministra zdravija,
 15. Donošenje odluke u predmetu SI-25/13, obveznik ANTUN VIDAKOVIĆ, gradonačelnik Grada Novske u mandatu 2009.-2013.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.

 

Dokument/i: