Početna
 

Poziv za 52. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 24. travnja 2014.

Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine", broj 26/11 i 12/12), sazivam 52. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 25. travnja 2014., u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/l.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-53/14 na zahtjev DENESA ŠOJE, općinskog načelnika Općine Kneževi Vinogradi,
  2. Davanje očitovanja u predmetu Mo-55/14 na zahtjev BORISA POSTNIKOVA, voditelja Službe za javnu komunikaciju u Ministarstvu kulture,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-56/14 na zahtjev ROBERTE KALČIĆ, zamjenice općinskog načelnika Općine Oprtalj,
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-57/14 na zahtjev ANTE KRIŠTIĆA, opčinskog načelnika Općine Viškovci,
  5. Davanje mišljenja u predmetu M-61/14 na zahtjev ŽELJKA JELUSIĆA, zamjenika općinskog načelnika Općine Strizivojna,
  6. Davanje mišljenja u predmetu M-60/14 na zahtjev MARIJE DUJMOVIĆ PAVAN, općinske načelnice Općine Vrbnik.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.

Dokument/i: