Početna
 

Poziv za 47. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 13.03.2014.g.

Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine", broj 26/11 i 12/12), sazivam 47. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 14. ožujka 2014. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-33/14 na zahtjev ERVINA RADETIĆA, općinskog načelnika Općine Jelenje,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-34/14 na zahtjev DINA MANESTRE, predsjednika Uprave trgovačkog društva Jadran d.d.,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-35/14 na zahtjev PETRA BARANOVIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru,
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-36/14 na zahtjev IVANA VUČIĆA, župana Karlovačke županije,
  5. Davanje mišljenja u predmetu M-39/14 na zahtjev NEVENKE BEČIĆ, zastupnice u Hrvatskom saboru,
  6. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-76/13, obveznik JOSKO ROŠČIĆ, općinski načelnik Općine Baška Voda,
  7. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-88/13, obveznik SLAVKO LONČAR, predsjednik Uprave društva JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta u razdoblju do travnja 2013.g.,
  8. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-74/13, BRANKO GRGIĆ, pomoćnik ravnatelja Lučke uprave Split i IGOR LUČIĆ, član Upravnog vijeća Lučke uprave Split,
  9. Smjernice i upute o primjeni čl. 3. st. 1. toč.35 i st. 2. ZSSI-a u svrhu ustroja registra obveznika u odnosu na Agencije Vlade RH.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.

Dokument/i: