Početna
 

Poziv za 44. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 19.02.2014.g.

Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine", broj 26/11 i 12/12), sazivam 44. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u utorak, 25. veljače 2014. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/l.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Donošenje odluke u predmetu SI-256/13 DRAGO DOMINIĆ, općinski načelnik Općine Petlovac,
  2. Donošenje odluke u predmetu SI-240/13 PERO KOLEGA, zamjenik općinskog načelnika Općine Kali,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-11/14 na zahtjev VEDRANA GRUBIŠIĆA, zamjenika župana Istarske županije u mandatu 2009.-2013.,
  4. Davanje očitovanja u predmetu Mo-30/14 na zahtjev ROBERTA JANKOVICSA, izvršnog predsjednika Demokratske zajednice Mađara Hrvatske.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.

Dokument/i: