Početna
 

Poziv za 31. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 13.11.2013.g.

Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj
26/11 i 12/12), sazivam 31. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će
biti održana

u petak, 15. studenoga 2013. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1.  u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-261/13, dužnosnik Krešimir Gulić, općinski načelnik Općine Bistra,
  2.  u 10.20 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-293/13, dužnosnik Čabo Cickai, zamjenik općinskog načelnika Općine Bilje u mandatu 2009.-2013., 
  3.  u 10.40 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-245/13, dužnosnik Nikola Lalić, zamjenik župana Ličko-senjske županije,
  4.  Davanje mišljenja u predmetu M-313/13 Olgica Spevec, predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja,
  5.  Davanje mišljenja u predmetu M-270/13 Ivan Šmit, općinski načelnik Općine Nova Kapela.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.