Početna
 

Poziv za 30. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 05.11.2013.g.

Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj
26/11 i 12/12), sazivam 30. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će
biti održana

u utorak, 05. studenoga 2013. u 14,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1.Davanje mišljenja u predmetu M-303/13 na zahtjev Dalibora Durdova, zamjenika općinskog načelnika Općine Ružić,
2.Davanje mišljenja u predmetu M-304/13 na zahtjev Marina Zovka, predsjednika uprave trgovačkog društva Plinacro d.o.o.,
3.Davanje mišljenja u predmetu M-305/13 na zahtjev Petra Skansia, pomoćnika ministra znanosti, obrazovanja i sporta.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.

Dokument/i: