Početna
 

Poziv za 28. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 11.10.2013.g.

Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj
26/11 i 12/12), sazivam 28. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će
biti održana

u srijedu, 16. listopada 2013. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED 

 1. Davanje mišljenja u predmetu M-242/13 na zahtjev Damira Beloševića, općinskog načelnika Općine Đurmanec,
 2. Davanje mišljenja u predmetu M-282/13 na zahtjev Marijane Živko, zastupnice u Hrvatskom saboru,
 3. Davanje mišljenja u predmetu M-283/13 po zahtjevu Zdenke Pudar za direktora i v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
 4. Davanje mišljenja u predmetu M-284/13 po zahtjevu Mate Jurića za obveznike Zagrebačke županije,
 5. Davanje mišljenja u predmetu M-285/13 po zahtjevu Miroslava Korenike za članove predstavničkih tijela Varaždinske županije,
 6. Davanje mišljenja u predmetu M-286/13 na zahtjev Ivana Franičevića ravnatelja Agencije za obalni linijski pomorski promet,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-287/13, obveznik Mauro Jurman, zamjenik gradonačelnika Grada UmagaUmago,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-288/13, obveznik Stjepan Zorman, zamjenik općinskog načelnika Općine Kraljevec na Sutli,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-289/13, obveznik Ante Baran, općinski načelnik Općine Lećevica,
 10. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-290/13, obveznik Nadia Štifanić Dobrilović, zamjenica gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo,
 11. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-291/13, obveznik Milan Brezinšćak, zamjenik općinskog načelnika Općine Hum na Sutli,
 12. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-293/13, obveznik Čabo Cickai, zamjenik općinskog načelnika Općine Bilje,
 13. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-294/13, obveznik Josip Čolakovac, zamjenik općinskog načelnika Općine Gradište,
 14. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-295/13, obveznik Željko Kučinić, zamjenik općinskog načelnika Općine Barilović.

 

 PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur. 

 

Dokument/i: