Početna
 

Poziv za 27. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 30.9.2013.g.

Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11 i 12/12), sazivam 27. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u srijedu, 02. listopada 2013. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.
Predlažem sljedeći

DNEVNI RED
               1.Davanje mišljenja u predmetu M-272/13 na zahtjev Hrvoja Milera, općinskog načelnika Općine Špišić Bukovica,
               2.Davanje mišljenja u predmetu M-273/13 na zahtjev Branimira Milera, općinskog načelnika Općine Sirač,
               3.Davanje mišljenja u predmetu M-274/13 na zahtjev Nenada Debelića, zamjenika gradonačelnice Grada Raba,
               4.Davanje mišljenja u predmetu M-275/13 na zahtjev Dinka Burića, zastupnika u Hrvatskom saboru,
               5.Davanje mišljenja u predmetu M-276/13 na zahtjev Nikole Popovića, član Vijeća HAKOM-a.
DOPUNA DNEVNOG REDA:
               6. Davanje mišljenja u predmetu M-269/13 na zahtjev Ivana Kovačića, gradonačelnika Grada Omiša,
               7.Davanje mišljenja u predmetu M-271/13 po zahtjevu pročelnice Ivanke Zečević-Šolta za Tomislava Baića, zamjenika gradonačelnika Grada Novske,
               8.Davanje mišljenja u predmetu M-277/13 na zahtjev Lidije Kovačić, ranije zamjenice općinskog načelnika Općine Malinska-Dubašnica,

               9.Davanje mišljenja u predmetu M-278/13 po zahtjevu pročelnika Marija Curića za Božu Lasića, zamjenika općinskog načelnika Općine Konavle,
             10.Davanje mišljenja u predmetu M-279/13 na zahtjev Aleksandra Goluba, člana Uprave trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o.

                                                                                     PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
                                                                                        Dalija Orešković, dipl. iur.

Dokument/i: