Početna
 

Poziv za 26. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 23.9.2013.g.

Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj
26/11 i 12/12), sazivam 26. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će
biti održana

u srijedu, 25. rujna 2013. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-58/13, dužnosnik Željko Sabo, gradonačelnik Grada Vukovara,
 2.  Donošenje odluke u predmetu SI-30/12, dužnosnica Ana Šarić, općinska načelnica Općine Majur,
 3.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-266/13, dužnosnik Tone Radočaj, zamjenik gradonačelnika Grada Ogulina, 
 4.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-262/13, dužnosnik Ivan Kovačić, općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo,
 5.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-263/13, dužnosnica Elena Perković-Paloš, zamjenica gradonačelnika Grada Sinja,
 6.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-267/13, dužnosnik Stjepan Curiš, zamjenik općinskog načelnika Općine Konjščina,
 7.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-264/13, dužnosnik Hajrudin Mulaosmanović, zamjenik općinskog načelnika Općine Baška,
 8.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-265/13, dužnosnik Toni Juranić, općinski načelnik Općine Baška,
 9.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-261/13, dužnosnik Krešimir Gulić, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 10.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-260/13, dužnosnik Marin Piletić, zamjenik gradonačelnika Grada Novske,
 11.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-258/13, dužnosnik Dragutin Ulama, općinski načelnik Općine Kumrovec,
 12.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-259/13, dužnosnik Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu,
 13.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-268/13, dužnosnik Slavko Došen, zamjenik općinskog načelnika Općine Zrinski Topolovac,
 14.  Donošenje odluke u predmetu SI-60/13, dužnosnik Matija Posavec, zamjenik župana Međimurske županije. 

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.