Početna
 

Poziv za 24. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 03.09.2013.g.

Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj
26/11 i 12/12), sazivam 24. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će
biti održana

u srijedu, 04. rujna 2013. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-215/13, obveznik Vlado Dominić, glavni ravnatelj policije,
 2.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-216/13, obveznik Jasmin Krizmanić, općinski načelnik Općine Gornja Stubica,
 3.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-211/13, obveznik Anđelko Topolovec, općinski načelnik Općine Radoboj,
 4.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-230/13, obveznica Marija Vučković, zamjenica župana Dubrovačko-neretvanske županije,
 5.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-232/13, obveznik Tomislav Vrdoljak, zamjenik župana Šibensk-kninske županije,  
 6.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-231/13, obveznik Zoran Vujanović, zamjenik gradonačelnika Grada Sinja,
 7.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-235/13, obveznik Vladimir Domjanić, općinski načelnik Općine Mala Subotica,
 8.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-236/13, obveznik Neven Komadina, općinski načelnik Općine Dobrinj,
 9.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-234/13, obveznik Zvonko Ključarić, općinski načelnik Općine Brdovec,
 10.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-233/13, obveznik Josip Pelin, zamjenik gradonačelnika Grada Krapine,
 11.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-229/13, obveznik Željko Nenadić, gradonačelnik Grada Petrinje,
 12.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-228/13, obveznica Vilmica Kapac, gradonačelnica Grada Pregrade,
 13.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-227/13, obveznik Tomo Kovačić, općinski načelnik Općine Pisarovina,
 14.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-226/13, obveznik Vlado Žigrović, gradonačelnik Grada Sveti Ivan Zelina,
 15.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-220/13, obveznik Kruno Antoljak, zamjenik općinskog načelnika Općine  Rugvica,
 16.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-221/13, obveznik Marijan Hohnjec, zamjenik gradonačelnika Grada Pregrade,
 17.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-219/13, obveznik Silvestar Vučković, zamjenik općinskog načelnika Općine Mihovljan,  
 18.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-218/13, obveznik Mijo Bišćan, zamjenik gradonačelnika Grada Duge Rese,
 19.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-217/13, obveznik Božidar Hajsok, zamjenik gradonačelnika Grada Ludbrega,
 20.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-225/13, obveznica Sonja Borovčak, županica Krapinsko-zagorske županije,
 21.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-224/13, obveznik Anđelko Ferek-Jambrek, zamjenik župana Krapinsko-zagorske županije,
 22.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-223/13, obveznik Vlado Kruhak, gradonačelnik Grada Dugog Sela,
 23.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-222/13, obveznik Zvonimir Novosel, gradonačelnik Grada Jastrebarskog,
 24.  Davanje mišljenja u predmetu M-205/13 na zahtjev Mire Pribić-Vlaisavljević, zamjenice općinskog načelnika Općine Donji Lapac,
 25.  Davanje mišljenja u predmetu M-206/13 po zahtjevu Marije Jungić za obveznika Zlatka Mađeruha, gradonačelnika Grada Grubišnog Polja,
 26.  Davanje mišljenja u predmetu M-209/13 po zahtjevu Vesne Ivančić za obveznike Istarske županije, 
 27.  Davanje mišljenja u predmetu M-212/13 po zahtjevu Gordane Miškić za obveznikagradonačelnika,
 28.  Davanje mišljenja u predmetu M-214/13 po zahtjevu Marijana Šokca za obveznika Marinka Kauzlarića, općinskog načelnika Općine Fužine.

 

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.

Dokument/i: