Početna
 

Poziv za 22. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 18. srpnja 2013.g.

Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj
26/11 i 12/12), sazivam 22. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će
biti održana

u petak, 19. srpnja 2013. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1.  Davanje mišljenja u predmetu M-178/13 na zahtjev Darka Milinovića, zastupnika u Hrvatskom saboru, 
  2.  Davanje mišljenja u predmetu M-179/13 na zahtjev Mladena Antolića, zamjenika načelnika Općine Krapinske Toplice,
  3.  Davanje mišljenja u predmetu M-180/13 po zahtjevu Branke Velepič za predsjednika gradskog vijeća Grada Kraljevice,
  4.  Davanje mišljenja u predmetu M-181/13 na zahtjev Dražena Lučića, predsjednika Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM),
  5.  Davanje mišljenja u predmetu M-182/13 po zahtjevu Ivana Zormana za zamjenika općinskog načelnika,
  6.  Davanje mišljenja u predmetu M-183/13 po zahtjevu Ane Rukavina-Stilinović za zamjenika župana Ličko-senjske županije,
  7.  Očitovanje u predmetu R/13 po zahtjevu Mladena Magdića.

 

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.

Dokument/i: