Početna
 

Poziv za 16. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 04. lipnja 2013.g.

Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj
26/11 i 12/12), sazivam 16. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će
biti održana

u srijedu, 05. lipnja 2013. u 11,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1.  Izmjene i dopune Pravilnika o radu i odlučivanju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa,
  2.  Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju Ureda Povjerenstva,
  3.  Davanje mišljenja u predmetu M-92/13, na zahtjev Branka Sobote,
  4.  Davanje mišljenja u predmetu M-94/13, na zahtjev Borisa Smojvera,
  5.  Davanje mišljenja u predmetu M-95/13, na zahtjev Vladimira Bosnara,
  6.  Davanje mišljenja u predmetu M-96/13, na zahtjev Anđelka Topolovca,
  7.  Davanje mišljenja u predmetu M-98/13, na zahtjev Ivanke Novak,
  8.  Davanje mišljenja u predmetu M-99/13, na zahtjev Glorije Paliska Bolterstein.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.