Početna
 

Ugovor o jednostavnoj nabavi usulga

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave informatičke usluge razvoja, programiranja i primjene aplikacije kojom se nadograđuje sustav podnošenja imovinskih kartica obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br. 143/21.), procijenjene vrijednosti nabave 20.000,00 eura bez PDV-a, u svrhu ostvarenja gore navedene mjere NPOO-a Povjerenstvo je dana 21. lipnja 2023.g. sklopilo Ugovor o jednostavnoj nabavi usluga s izvršiteljem Cuspis d.o.o.

Dokument/i: