Početna
 

Odluka o odabiru ponuditelja u postupku javne nabave radova za uređenje poslovnog prostora u Ulici kneza Mislava 11/3, Zagreb

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa provelo je postupak javne nabave radova za uređenje poslovnog Povjerenstva koji se nalazi u Zagrebu, Ulica kneza Mislava 11/3.

Ovaj otvoreni postupak javne nabave, koji je pokrenut objavom Obavijesti o nadmetanju u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 20. studenog 2019. godine pod brojem: 2019/S 0F2-0045849, završen je izvršnom Odlukom o odabiru broj 711-I-9-R-87/19-28-18, donesenom od strane Povjerenstva  8. siječnja 2020. godine, kojom je, kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o., OIB:64645054565, Zastavnice 11, 10251 Hrvatski Leskovac.

U prilogu ovog priopćenja nalazi se navedena obrazložena Odluka o odabiru od 8. siječnja 2020. godine.

Dokument/i: