Početna
 

Obavijest o provedenom postupku jednostavne nabave IT usluga u svrhu provedbe mjere „C2.6. R1-I3 Unaprjeđenje postojećeg sustava imovinskih kartica državnih dužnosnika

Povjerenstvo je nositelj mjere „C2.6. R1-I3 Unaprjeđenje postojećeg sustava imovinskih kartica državnih dužnosnika“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (dalje: NPOO).

Povjerenstvo je provelo postupak jednostavne nabave informatičke usluge razvoja, programiranja i primjene aplikacije kojom se nadograđuje sustav podnošenja imovinskih kartica obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br. 143/21.), procijenjene vrijednosti nabave 20.000,00 eura bez PDV-a, u svrhu ostvarenja gore navedene mjere NPOO-a. U sklopu postupka Povjerenstvu su podnesene tri valjane, potpune i prihvatljive ponude odnosno sva tri ponuditelja ispunjavala su uvjete sposobnosti, a kao najpovoljnija izabrana je ponuda poslovnog subjekta CUSPIS d.o.o.

Uslijedit će sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem radi izvođenja navedene IT usluge, a rok za ostvarenje mjere, propisan u NPOO-u je najkasnije drugi kvartal 2024.g.

 

Dokument/i: