Početna
 

Obavijest o izmjeni Dokumentacije o nabavi

Povjerenstvo obavještava zainteresirane gospodarske subjekte i javnost da je, povodom upita i samostalnog pregleda, izvršilo manje izmjene u Dokumentaciji o nabavi i Troškovniku, vezano za otvoreni postupak javne nabave radova radi uređenja poslovnog prostora Povjerenstva.

Zadnja verzija izmijenjene Dokumentacija o nabavi i dopunjenog Troškovnika objavljeni su 4. prosinca 2019. u Elektroničkom oglasniku javne nabave. S obzirom da je do predviđenog vremena otvaranja ponuda (17. prosinca 2019. u 11:00 sati) preostalo više od 10 dana, rok za podnošenje ponuda neće se produljivati povodom predmetne izmjene dokumentacije. Napominje se da su ponuditelji dužni ponude predati na izmijenjenoj verziji Troškovnika.

U prilogu ove obavijesti nalaze se aktualna verzija Dokumentacije o nabavi i Troškovnika te Odgovor na pitanje zainteresiranog gospodarskog subjekta od  21. studenog 2019. te Obavijest o izmjeni Dokumentacije o nabavi od 4. prosinca 2019., koji su objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Dokument/i: