Početna
 

Javni poziv - izrada izvedbenog projekta

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u postupku je stjecanja novog poslovnog prostora. Predmetni poslovni prostor nalazi se u Zagrebu, Ulica kneza Mislava 11, a sastoji se 4 etaže i podrumskog prostora, ukupne površine cc 600 m2.

Budući je poslovni prostor ranije bio korišten, isti je potrebno urediti i prilagoditi ga potrebama poslovnog procesa Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. U tom smislu postoji potreba za izradom izvedbenog projekta za uređivanje nevedenog prostora sa pripadajućim troškovnikom, kako bi se u daljnjoj fazi, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, mogao provesti postupak prikupljanja i odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova.

Sukladno tome pozivamo zainteresirane pravne i fizičke osobe ovlaštene za izradu projektne dokumentacije da najkasnije do 26. travnja 2019. godine iskažu interes za izradu izvedbenog projekta za uređenje predmetnog prostora.

Interes je potrebno iskazati dostavom pisma namjere na info-mail Povjerenstva info@sukobinteresa.hr, zajedno sa dokazom o ovlaštenju za izradu projektne dokumentacije i referencama.