Početna
 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti

 

Povjerenstvo je dana 06. studenog 2023.g., sukladno čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13, 85/15 i 69/22), započelo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika za provedbu postupaka jednostavne nabave.
Savjetovanje je završeno dana 14. studenog 2023.g. te je o provedenom savjetovanju sastavljeno Izvješće.
 
 
 
 
Dokument/i: