Početna
 

Sandra Jakelić, P-54-17, konačna odluka